Analüütilised meetodid

Analüütilisi meetodeid kasutatakse peamiselt kahel eesmärgil:
1. Poliitika kujundamise ja eesmärkide seadmise aluseks oleva informatsiooni kogumiseks.
2. Poliitikameetmete mõju ja tulemuslikkuse hindamiseks püstitatud eesmärkide suhtes.

Nende hulka kuuluvad näiteks:

  • soo alusel eristatud statistiliste andmete analüüs;
  • 4R meetod;
  • kontrollküsimustikud;
  • soouuringud;
  • kulu – tulu analüüsid;
  • sootundlik eelarvestamine;
  • soolise mõju hindamine;
  • sootundlikud indikaatorid;
  • SWOT-analüüs.