Tegevuste läbiviimine

Projekti tegevuste läbiviimisel tuleb kindlustada, et ekspertteadmised soolisest võrdõiguslikkusest oleksid kogu projekti jooksul vajaduse korral kaasatud. Tegevuste läbiviimisel tuleb samuti silmas pidada soolist aspekti.

Nii tegevuste läbiviijate valimisel (näiteks koolituste korraldamisel koolitajate valikul) kui ka tegevustes osalejate valimisel tuleb alati eelistada sooliselt tasakaalustatud valikut.

Projekti tegevuste kavandamisel tuleb muuhulgas jälgida, et projekti tegevuste toimumise kohad ja ajad oleksid võrdselt sobivad nii meestele kui ka naistele.