Otsese ja kaudse diskrimineerimise näiteid

Otsese diskrimineerimise näited:

  • Kui lasteaia pedagoogiga öeldakse töösuhe üles ning peamine põhjus on tema usulisest veendumusest tulenev piirang tema tööülesannetele (ei saa tähistada laste sünnipäevi). Samas ei ole see piirang vältimatu tema tööga hakkama saamiseks.
  • Kui inimest ei võeta tööle tema usutunnistuse või üldse usuliste tõekspidamiste pärast.

Kaudse diskrimineerimise näited:

  • Kui mõni tööandja praktika või personalipoliitika, mis küll sõnaselgelt usutunnistust ega veendumusi ei maini, paneb halvemasse olukorda just teatud usutunnistuse või veendumustega inimesed.Näiteks on Euroopa inimõiguste kohtus vaieldud mitmes kohtuasjas selle üle, kas tööandja kehtestatud ühtne vormirõivastus, mille juurde ei ole lubatud kanda kaelakette ususümbolitega (nt kristlaste rist, Taaveti täht, islamiusuliste poolkuu vms), on diskrimineerimine. Olenevalt piirangu kehtestamise eesmärgist ning asutuse tegevusalast võib selline piirang olla keelatud. Näiteks leidis kohus, et piirang on inimese usuvabadust liialt piirav, kui lennujaama turvakontrollis töötav vormirõivastust kandev inimene ei tohi kanda kaelas risti. Meditsiinitöötaja puhul on aga sarnane piirang osutunud lubatuks.