Näiteid kaudse diskrimineerimise kohta

Kaudne diskrimineerimine on märksa varjatum kui otsene diskrimineerimine ning seda on raskem märgata ja ära tunda.

Kaudne diskrimineerimine rahvuse tõttu leiab aset siis, kui ühest rahvusest inimesed seab teisest rahvusest inimestega võrreldes ebasoodsamasse olukorda pealtnäha neutraalne säte, kriteerium, tava või tegevus.

Näiteks:

  • töökuulutuses eeldatakse mingi kindla kõrgkooli lõpudiplomit, kuid selle kõrgkooli lõpetajate seas on peamiselt eestlased