Näiteid otsese diskrimineerimise kohta

Võrdõigusvoliniku kantselei on puutunud kokku paljude juhtumitega, kus ebavõrdse kohtlemise põhjuseks on lapsevanemaks olemine ja perekondlikud kohustused. Otsese diskrimineerimisega on tegemist järgmistel juhtudel.

  • Lapsehoolduspuhkusel olnud naine soovib tööle naasta, kuid ta koondatakse, sest väidetavalt pole talle enam tööd pakkuda. Samal ajal jätkab lapsehoolduspuhkusel viibijat  asendanud töötaja samas asutuses tööd.
  • Tööandja vähendab lapsehoolduspuhkuselt naasja töötasu või ei tõsta tema töötasu, ehkki vahepeal on teiste töötajate palk tõusnud.
  • Lapsehoolduspuhkuselt naasjale pakutakse koondatud töökoha asemele madalama positsiooni töökohta.
  • Lapsehoolduspuhkuselt naasjal palutakse osaleda vaba töökoha konkursil.