Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2012

18.05.12 “Võrdse kohtlemise põhimõtted värbamisel ja valikul” Rahandusministeeriumi ja ATAK-i korraldatud personalitöötajate koolitusel.

16.04.12 “Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ning riigieelarve – vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris”, ettekanne Riigikogu rahanduskomisjonis.