Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2007

10.12.2007 “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsuses”, projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” ümarlaual Pärnus

07.12.2007 “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsuses”, projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” ümarlaual Tartus

06.12.2007 “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsuses. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetodid”,  projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” ümarlaual Tallinnas

30.11.2007 “Võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine Eestis”,  “Sotsiaalfoorumil – õigus võrdsele kohtlemisele Eestis”

24.11.2007 “Sooline võrdõiguslikkus – seadus ja volinik. Teised võrdse kohtlemise alused”, Naiskogu Kadri seminaril

19.-20.11.2007 “In-country experiences in promoting gender mainstreaming in municipalities”, projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” rahvusvahelisel konverentsil “Gender Equality in Municipalities: Facts, Tools, Perspectives” Vilniuses (19.-20.11.2007)

30.-31.10.2007 “Õigus soolisele võrdsele kohtlemisele peab olema tagatud ka meestele”, Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL seminaril

25.-26.10.2007 “The Challenges Ahead” Euroopa Komisjoni konverentsil “50 years of EU gender equality law” Brüsselis

25.10.2007 “Soolisest võrdõiguslikkusest Eestis”, kohtumisel Vantaa linna linnakodaniku teeninduse komisjoni (asukaspalvelulautakunta) liikmetega

30.-31.08.2007 Tartu Filmifestivali tARTuFF raames toimunud konverentsil “Religioonitolerants – võimalus, kohustus, vastutus”

02.-03.07.2007 “Võrdlevalt statistikast”, projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” IV koolitusseminaril

08.06.2007 “Gender Equality in Estonia: situation and challenges”, Naiskoolituse Keskuse seminaril “Parental Leave Experiences & Skills for Enterprises and Society”

07.06.2007 “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Eesti tööelus ja naise olukord Eesti ühiskonnas”, “Toimistohenkilöstö” kevadseminaril

22.05.2007 Euroopa Komisjoni algatatud “Truck Tour 2007” mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste teabepäeval

02.-03.04.2007 “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes”, projekti “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” I koolitusseminaril

30.03.2007 “Võrdsusõiguste kaitse, diskrimineerimise keeld ja võrdse kohtlemise edendamine”, Euroopa võrdsete võimaluste aasta avakonverentsil

29.03.2007 Võrdsete võimaluste ombudite töökohtumisel

28.03.2007 Eesti Naisüliõpilaste Seltsi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud vestlusringis “Kuidas läksid valimised? Arutelu poliitikateaduse, meedia ja sotsioloogia vaatenurgast”

21.03.2007 “Kõik soolisest võrdõiguslikkusest”, kohtumisel korp! Amicitia vilistlaskogu liikmetega

21.03.2007 “Sooline võrdõiguslikkus”, Eesti Punase Risti Tallinna seltsi noorte konverentsil “Inimõigused”

08.03.2007 “Mis on muutunud viimase aasta jooksul Eestis soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas?”, Naisühingu Tiina soolise võrdõiguslikkuse teemalise kogumiku “Kitsas king või seitsmepenikoormasaapad” esitlusel http://www.page.ee/tiina/naistepaev2007.htm

08.01.2007 Kohtumisel Estonia Seltsiga