Vertikaalne sooline segregatsioon

Vertikaalne sooline segregatsioon (ingl vertical gender segregation) tähendab, et kuigi nt naisi võib mingil elualal olla rohkem kui mehi, on nende positsioonid tihti piiratud madalamate astmete töökohtadega.

Näiteks on haridustöötajatest ligi 80% naised, aga koolide juhid on valdavalt mehed.

Vt ka horisontaalne sooline segregatsioon.