Väljaanded

 

 

 

Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi. Käsiraamat

Aet Kuusik, Brigitta Davidjants, Ülle-Marike Papp.

Võrdõigusvoliniku kantselei ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2016

 

 

 

Kirjad lapsevanemale

 

 

 

Kirjad lapsevanemale. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

 

Kirjad lapsevanemale

 

 

Письма родителям. Индрек Кофф. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016.

Kirjad lapsevanemale, vene keeles. Indrek Koff. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Puudega inimeste õigused töösuhtes

 

 

 

Puudega inimeste õigused töösuhtes. Indrek Teder. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Õigus tööle igas eas

 

 

 

Õigus tööle igas eas. Indrek Teder. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Ma tean oma õigusi

 

Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА: просто и кратко о том, как и зачем отличать мнимую дискриминацию от реальной. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016.

Diskrimineerimine rahvuse tunnusel, vene keeles. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Diskrimineerimine rahvuse tunnusel

 

 

I KNOW MY RIGHTS – Tackling discrimination at the workplace. Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, 2016.

Diskrimineerimine rahvuse tunnusel, inglise keeles. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Töökius_Prühholoogiline eneseabi

 

 

 

Töökius. Psühholoogiline eneseabi. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

 

soolõime avaliku sektori juhile esileht

 

 

 

 

Soolõimest avaliku sektori juhile. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

LGBTQ TLÜ_tiitelleht

 

 

 

“LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas”. Uuring. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Hea tööandja esikaas

 

 

 

 

Hea tööandja teejuht.  Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

ariadne esimene leht

 

 

 

 

Ariadne Lõng. Nais- ja meesuuringute ajakiri. XV aastakäik 1/2, 2015. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

mudel_esileht

 

 

 

Kellel on Eestis hea, kellel parem – Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel, Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

PVV tiitelleht

 

 

 

Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides, Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

SVV tiitelleht

 

 

 

Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

VV tiitelleht

 

 

 

Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega tiitelleht

 

 

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2016.

 

 

 

Sinu õigused tööelus - lesbid, geid, biseksuaalid

 

 

 

 

Sinu õigused tööelus. Lesbid, geid ja biseksuaalid. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2015.

 

 

Soolõome teemaleht - sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I Üldharidus

 

 

 

 

Teemalehed poliitikavaldkondades. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014.

 

 

Sooloime kasiraamatu kaas

 

 

Soolõime käsiraamat. Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014.

 

 

 

Riigieelarve naistele ja meestele tiitelleht

 

 

 

 

Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris (Sheila Quinn). Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2011.

 

 

Naised ja mehed kaas

 

 

 

Naised & Mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest (Mari-Liis Sepper). Sotsiaalministeerium, 2010.

 

 

 

 

 

 

Женщины и  мужчины. Равные при ава, равная ответственность. Обзор закона о гендерном равноправии (Mari-Liis Sepper). Министерство социальных дел, 2010.

 

 

seaduse kommenteeritud valjaande kaas

 

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. (Kristiina Albi, Janek Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper). Sotsiaalministeerium, 2010.

 

Soolise vordoiguslikkuse kasiraamat kaas

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse käsiraamat kohalikele omavalitsustele (Magdanela Delinesheva, Tatyana Kmetova, Reet Laja, Margit Sarv, Virginija Aleksejūnė, Margarita Jankauskaitė, Inga Žalėnienė). Center for Equality Advancement, 2008.

 

     

Jaga ja salvesta:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • Print
  • Add to favorites