Kontakt

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
 
Aadress: Roosikrantsi 8b, 10119 Tallinn
Loe lisaks hoone ajaloo kohta.
 
Registrikood: 70009155
E-post: info[at]svv.ee või avaldus[at]svv.ee
Telefon: + 372 6269 059
Pressiinfo: +372 50 26 191


Koosta avaldus volinikule