ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku kohtumine (1/2017)

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne2017. aasta esimene ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku kohtumine toimus 19.aprillil kl 10.00-12.30 Sotsiaalministeeriumis (Gonsiori 29).

Kohtumisel tehti ülevaade  võrdsete võimaluste edendamisest struktuurivahendite kasutamisel, räägiti võrdsete võimaluste hindamisest, 2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringust ja töötubade läbiviimisest rakendusasutustele, -üksustele ja projektide rakendajatele.

Päevakava ja esitluste materjalid:

9:45-10:00 Koguneme

10:00-10:45 Päevakajalised küsimused – struktuurivahendites võrdsete võimaluste rakendamine ja seire

10:45-11:30 Uuringud ja hindamised – võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkusega arvestamine (Kristiina Kukk, Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond)

11:30-11:50 Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu ülevaade

11:50-12:30 Heade praktikate töötoad – tutvustus ja arutlus