Uudised ja pressiteated

Mudel, mis aitab võrdõiguslikkust mõõta

15.04.2016

Triin Roosalu, Tallinna Ülikooli sotsioloogia dotsent

Lae artikkel alla

Võrdõigusvoliniku kantselei tellimusel valmis äsja trükis „Kellel on Eestis hea, kellel parem?“, mis on palju enamat kui lihtsalt uuring, pakkudes esmalt välja võrdõiguslikkuse mõõtmiseks uuendusliku mudeli ning seejärel täites selle hetkel …

Diskrimineerimisest majandusteadlase pilgu läbi

28.01.2016

Karsten Staehr, Rahvusvahelise ja avaliku sektori rahanduse professor (Ph.D), Rahanduse ja majandusteooria instituut, Tallinna Tehnikaülikool

Lae artikkel alla

Inimeste või inimrühmade diskrimineerimine soo, rahvuse, vanuse, religiooni, seksuaalsuse, võimaliku puude või isegi juuksevärvi järgi on ilmselt sama vana kui inimkond ise. …

Liisa Pakosta: tahame, et inimesi koheldaks võrdselt

02.11.2015

Intervjuu värske võrdõigusvolinikuga

Eesti uus võrdõigusvolinik Liisa Pakosta koos oma USA kolleegi,Jenny R. Yangi, USA Tööturul Võrdse Kohtlemise volinikuga

Mis on su peamised eesmärgid võrdõigusvolinikuna?

Tegeleda seadusest tulenevate ülesannetega nii hästi kui vähegi saab. See tähendab nii iga pöördumise korralikku …

Mure meeste pärast on pool rehkendust

31.08.2015

Ülevaade Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse uuringust “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”

Kadri Aavik, TLÜ sotsioloogia doktorant ja lektor

Lae artikkel alla

Eesti haridussüsteemi iseloomustab märkimisväärne sooline ebavõrdsus, mis väljendub näiteks valdavalt naistest koosneva õpetajaskonna töö väheses väärtustamises …