Andmebaas „Naised ja mehed Euroopa Liidus – faktid ja numbrid“

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) kodulehel on kõigile kättesaadav andmebaas „Naised ja mehed Euroopa Liidus – faktid ja numbrid“. See sisaldab nii taustinfot erinevate näitajate arendamisest ja arvutamisest kui ka reaalseid numbreid, mis võimaldavad võrrelda naiste ja meeste olukorda lähtudes Pekingi tegevusplatvormi probleemsetest valdkondadest nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel. Andmebaas on mõeldud kasutamiseks poliitikate väljatöötajatele, valitsusasutustele, teadusasutustele ning soolisest võrdõiguslikkusest huvitatutele.

Kes? Miks? Milleks?

Tutvu andmebaasiga, kui:

 • tahad rohkem teada Pekingi tegevusplatvormist ning näitajatest: milleks neid kasutatakse ning kuidas neid arvutatakse
 • tahad hinnata soolist võrdõiguslikkust ja viimaste aastate trende Euroopa Liidus ja liikmeriikides
 • tahad teada saada, milliste probleemsete valdkondade kohta meeste ja naiste kohta andmed puuduvad

58 näitajat ning 84 tabelit

Pekingi tegevusplatvormis püstitatud eesmärkide saavutamiseks Euroopa tasandil on kokku lepitud 74 näitajat üheteistkümne probleemse valdkonna analüüsimiseks. Neist 58 jaoks on võrreldavad andmed kättesaadavad ning ka andmebaasis avaldatud. Osa neist (6 näitajat) on küll kvalitatiivsed, ehk siis andmetabelit nende kohta avaldada võimalik ei ole. Oluline on ka see, et 16 näitaja kohta ei ole Euroopa Liidus ka täna võrreldavaid andmeid ning pooled neist (7 näitajat) on valdkonnast naistevastane vägivald.  Iga näitaja kohta on avaldatud järgmine teave:

 • kaart, joonised, tabelid
 • näitaja sisu: mõisted ja arvutamise reeglid
 • allikas: millisele uuringule ning rahvusvahelisele institutsioonile andmed tuginevad
 • avaldatud: teave selle kohta, kus originaalandmed on avaldatud
 • märkused: lisamärkused näitaja kohta – võrreldavus, kättesaadavus, ajakohasus, probleemid ning muu oluline teave, mida saab arvestada andmete analüüsil. Juhul kui Euroopa Liidus ei ole võrreldavaid andmeid näitaja arvutamiseks, on siin välja toodud teised võimalikud viisid valdkonna analüüsimiseks (proxy-näitajad), kui need olemas on.

12 valdkonda

Pekingi tegevusplatvorm võeti vastu aastal 1995 ning alates aastast 1999 on Euroopa Nôukogu eesistujariigil kohustus analüüsida toimunud arenguid ning muutusi Pekingi tegevusplatvormi probleemsetes valdkonnas. Sellest ajast peale on Euroopa Nõukogu eesistujariigid koostanud raporteid ning teinud ettepanekuid näitajate kasutamiseks kas ühe või mitme valdkonna mõõtmiseks. Iga valdkonna kohta on andmebaasis avaldatud järgmine teave:

 • kirjeldus: ülevaade valdkonnast, miks see on oluline ja mida valdkond hõlmab
 • millal ja kuidas: ülevaade sellest, mida on valdkonnas tehtud: kokkulepitud näitajad ning raportid ja millise eesistumise ajal
 • näitajad: näitajate loetelu, mis on kokkulepitud mõõtmaks valdkonda, näitajal klõpsates jõuab kasutaja kohe andmete juurde
 • allikad: lisalugemist – poliitikadokumendid ja raportid

 Vabalt kättesaadav ning ajakohane

Andmebaasi uuendatakse kahel korral aastas, reeglina peale Euroopa Nõukogu eesistumise lõppu, lisatakse uut teavet ning kui võimalik ka uued andmed kõigi kaheteistkümne probleemse valdkonna kohta.

Andmebaas on inglisekeelne ja kättesaadav siit