Soouurimuslik konverents toob kokku eri valdkondade teadlased

25.05.2015

1.- 2. juunini toimub võrdõigusvoliniku kantselei eestvõttel Tallinnas akadeemiline konverents “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”, mis toob kokku hulgaliselt eri valdkondade teadlasi ning esitletakse mitmete uuemate teadusuuringute tulemusi. Konverentsi peaesinejad on professor Toril Moi USAst, professor Madina Tlostanova Venemaalt ja professor Tiina Ann Kirss Eestist.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tõdes, et vajadus teadusliku nais- ja meesuurimuse järele on Eestis suur ning üha kasvav.

„Nopime rahvusvahelistes edetabelites kõrgeid kohti mitmes eluvaldkonnas, oleme edumeelsed e-riigi arendamises, samas sugude võrdsuse küsimuses ei leia me end sugugi Põhjamaade hulgas, vaid püsime endiselt postsotsialistlikus mõtte- ja arenguruumis. See on saanud takistuseks meie majandusarengule, rääkimata sotsiaalsest ja inimarengust. Akadeemiline soouurimus aitab leida teid ja lahendusi, mis viiksid meid ühiskonnana edasi,“ sõnas Sepper.

Kahepäevasel konverentsil arutletakse kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike lähenemiste abil soosuhete üle Eestis ja otsitakse lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks. Ettekanded hõlmavad mitmekülgset teemaderingi, näiteks: milline perepoliitika toetab samaaegselt nii kõrget sündivust kui ka naiste võrdväärset tööturupositsiooni? kas naised kohalike omavalitsuste volikogudes toovad lapsesõbralikuma poliitika? millised olid eestlaste pereväärtused varauusajal? kui levinud on seksuaalvägivald Eestis? mida saab järeldada PISA testi kommunikatsiooni põhjal? kuidas toimivad soolised stereotüübid teaduses? milline on olnud Eestis feminismi suhe neoliberalismiga?

Konverentsi lõpetab ümarlaud teemal „Kuhu Eesti feminism läheb?”, millel vahetavad mõtteid konverentsi akadeemilise komitee liikmed Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur, soouuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ peatoimetaja), Tiina Kirss (Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria professor), Raili Marling (Tartu Ülikooli amerikanistika dotsent ja võrdleva kirjandusteaduse vanemteadur,  soouuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ tegevtoimetaja) ning Mari-Liis Sepper (võrdõigusvolinik).

Peaesinejatest:

Toril Moi on kirjanduse, inglise keele ja teatriuuringute professor Duke’i Ülikoolis. Tema teadustegevus on andnud suure panuse feministlike teooriate arendamisse, raamatutega „Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory“ ja „What Is a Woman? And Other Essays“ on temast saanud klassik.

Madina Tlostanova on filosoofiaprofessor Venemaa Rahvamajanduse ja Avaliku Halduse Akadeemias. Ta on mõtestanud postkolonialismi teooriaid postsotsialistlikes kontekstides ja analüüsinud feminismide tähendust Ida-Euroopas. Tema arvukatest publikatsioonidest tõuseb esile teos „Gender Epistemologies and Eurasian borderlands“, mis avab soolisuse ja postkolonialismi seoseid postsotsialistlikes riikides.

Tiina Ann Kirss on Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria professor, kelle peamised uurimisteemad on elulood, eesti kultuurilugu (1850–1940), traumateooria, Euroopa modernismid kirjanduses ja kultuuris, eksiil ja väliseestlaskonnad, postkolonialism.

Konverentsi kavaga saab tutvuda võrdõigusvoliniku kodulehel.

Teavet leiab ka konverentsi Facebooki lehelt.

Konverents toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009–2014.

Norway Grants