Nägemispuudega inimesel on õigus liikuda juhtkoeraga kõikjal

05.03.2015

Võrdõigusvolinik leiab kodaniku pöördumisega seoses antud selgituses, et toitlustusasutused, poed ja teised ühiskondlikud asutused peavad lubama nägemispuudega inimesel liikuda siseruumides koos juhtkoeraga.

Võrdõigusvolinik toonitab, et nägemispuudega inimesel peab olema võimalus liikuda iseseisvalt. „Juhtkoera kui puudega inimese abivahendit ei tohi peremehest eraldada, sest juhtkoerast sõltub nägemispuudega inimese iseseisev liikumisvõime ja toimetulek. Ilma juhtkoerata jääb nägemispuudega inimene ilma abist, mida ta vajab oma esmavajaduste rahuldamiseks, sealhulgas liikumiseks ja toidu ostmiseks. Pimedale inimesele esitatud nõue lahkuda oma juhtkoerast, sh toitlustusasutusse sisenemisel, alandab tema inimväärikust ja rikub tema õigusi,“ märgib võrdõigusvolinik oma selgituses.

Võrdõigusvolinik viitab Eesti õiguskorras kehtivale diskrimineerimiskeelule, mille järgi on kõik inimesed seaduse järgi võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida muu hulgas tema puude tõttu. Eesti on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille artikkel 20 ütleb, et puuetega inimestele tuleb tagada võimalikult iseseisev isiklik liikumisvõime nende endi poolt valitud viisil ja ajal. Riik peab võimaldama puuetega inimestele liikumiseks vajalikud tehnilised abivahendid ja tugiisikud.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper andis selgituse seoses kodaniku pöördumisega.

Loe voliniku selgitust.