Oktoobri soolõime uudiskiri keskendub naiste rollile riigikaitses

16.10.2014

Norra on esimese Euroopa riigina kehtestanud kohustusliku ajateenistuse ka naistele, Eestis on alates 2013. aastast võimalik naistel võtta kaitseväekohustus endale vabatahtlikult. Oktoobri uudiskiri pöörabki tähelepanu naiste rollile riigikaitses ja julgeoleku tagamisel. Pikka aega kaitseväe peastaabi pressijaoskonda juhtinud Ingrid Mühling kirjutab, millised on Eestis praegu naiste võimalused riigikaitsesse panustada. Vaatame ka, kuidas on Eesti rakendanud ÜRO resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ ning heidame valgust sellele, kuidas võtta kaitseväe igapäevases tegevuses arvesse soolist mõõdet.

Septembris esitles Sotsiaalministeerium järjekorras neljandat soolise võrdõiguslikkuse monitooringut, mis annab ülevaate eestimaalaste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel. Sotsiaalministeeriumi analüütik Marju Raju võtab lühidalt kokku, millised on uuringu järgi olulisemad arengud.

Võrdõigusvoliniku kantselei kutsub osalema ja  tegema ettekandeid 2015. aasta kevadel toimuval soouuringute konverentsil! Edasi on anda ka palju muud huvitavat võrdõiguslikkuse valdkonnas toimuvast.

Oktoobri soolõime uudiskiri