Ilmunud on veebruari soolõime uudiskiri

12.02.2014

Ilmunud soolõime uudiskirja veebruarikuine number, mille suuremateks teemadeks on “naiste töökohtade” terviseriskid ning soolise ebavõrdsuse mõistmiseks vajalikud alusmõisted soosüsteem ja sooideoloogia.

Praegu väljatöötamisel olev töövõimereform suunab põhitähelepanu sellele, kuidas osalise töövõimega inimesi tööturule tagasi tuua. Samatähtis küsimus on aga see, kuidas teha nii, et inimeste töövõime säiliks kauem. Liivi Pehk võtab uudikirja fookusartiklis vaatluse alla just naiste töökohtadega seotud terviseriskid, sest neid on seni vähem uuritud.

Teises fookusartiklis selgitab ekspert Ülle-Marike Papp mõisteid, mis aitavad  tuua selgust soolise ebavõrdsuse tagamaadesse, kus ühte ja lihtsat põhjuse ja tagajärje seost on raske leida.

Tänavu tähistatava liikumisaasta ning praegu kestvate olümpiamängude valguses heidame põgusa pilgu spordi ja soo suhetele. Edasi on anda ka uudised nii meil kui Euroopas toimunust ja teateid tulevaste sündmuste kohta.

Uudiskirja saab lugeda lingilt: http://eepurl.com/Ohfyr

Soolõime uudiskiri valmib projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“  raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.