Võrdõigusvolinik kutsub Kärdlas tasuta nõustamisele

07.01.2014

Võrdõigusvoliniku kantselei kutsub homme, 8. jaanuaril tasuta nõustamisele Kärdlas. Nõustamisele oodatakse inimesi, kes on kogenud, et neid on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, nahavärvuse, usutunnistuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on inimestel Eesti seaduste järgi õigus olla vaba diskrimineerimisest. „Kui tööandja jätab värbamisel kõrvale naiskandidaadi seepärast, et tal on väikesed lapsed, siis selline käitumine ei ole lubatud. Tööle võtmisel tuleb seada esmatähtsaks inimese oskused ja kogemused, mitte tema vanus, rahvus või sugu. Puuetega inimesi ei tohi vaid nende puude tõttu kandideerimiselt eemale tõrjuda,“ ütles Mari-Liis Sepper. „Samuti on diskrimineeriv maksta sama või võrdväärse töö eest naisele madalamat töötasu kui mehele,“ lisas Sepper.

Ebavõrdset kohtlemist tuleb kõige sagedamini ette tööelus, kuid seda esineb ka teistes eluvaldkondades. Et nõustamine toimub maakondades esmakordselt, võib tulla rääkima ka lähedasega juhtunud sündmusest või aastaid tagasi aset leidnud diskrimineerimisest. Sellega kaardistab voliniku kantselei inimeste kokkupuuteid diskrimineerimisega.

„Siiani on kõik soovijad saanud oma küsimustega pöörduda voliniku kantseleisse Tallinnas, lisaks ka e-kirja või telefoni teel. See võimalus on jätkuvalt olemas, kuid sageli on inimestel kergem oma lugu rääkida, kui nad saavad seda teha silmast silma,“ ütles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Nõustamisel võib soovi korral jääda anonüümseks, samuti ei pea avaldama väidetava diskrimineerija nime. Võrdõigusvoliniku kantselei juristid annavad esialgse hinnangu, kas inimest on ebavõrdselt koheldud ja nõustavad, mida saab teha oma õiguste kaitseks.

Tasuta nõustamine leiab aset  8. jaanuaril kell 15.00 – 16.30 Hiiu maavalitsuses (Leigri väljak 5). Nõustamisele on tagatud ligipääs ratastooliga.

Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.