Uudiskiri hoiab kursis värskeimate arengutega võrdõiguslikkuse valdkonnas

18.10.2013

Võrdõigusvoliniku kantselei hakkab välja andma e-uudiskirja värskeimatest arengutest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Ametnikele pakub uudiskiri ühtlasi tuge igapäevases töös, jagades teadmisi selle kohta, kuidas täita seaduses kirja pandud soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustust.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on sooline võrdõiguslikkus kogu maailmas kiiresti arenev valdkond. “Selleks, et poliitika oleks teadmistepõhine ja inimkeskne, peab selle tegijatel olema juurdepääs asjakohasele infole. Meie uudiskirja abil saab Eesti poliitikakujundaja hoida end võrdõiguslikkuse alal kursis värskete uuringutulemuste ja uuemate poliitikaarengutega üle Euroopa,“ ütles Sepper.

Sepper tuletas meelde, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi peavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused süstemaatiliselt edendama soolist võrdõiguslikkust. „Tihti ei teata sellest kohustusest ning veel sagedamini ei ole ametnikel ettekujutust, mida see endast kujutab. Võrdõigusvoliniku kantselei tahabki pakkuda senisest enam tuge võrdõiguslikkuse edendamisel,“ sõnas Sepper.

Võrdõigusvolinik märkis, et ehkki uudiskiri on esmajoones suunatud ametnikele, leiavad sealt  huvitavat lugemist kõik teema vastu huvi tundvad inimesed.

Võrdõigusvoliniku kantselei annab uudiskirja välja projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.