Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

KANTSELEI KOLIB UUTESSE RUUMIDESSE – ROOSIKRANTSI 8B.

NB! KANTSELEI KOLIB UUTESSE RUUMIDESSE – ROOSIKRANTSI 8B.

ÜLDTELEFON ON ENDISELT+ 372 6269 059 JA VOLINIKU TELEFON +372 5026191.

Avaldusi saab endiselt saata aadressile avaldus[at]svv.ee või kasutades meie veebipõhist vormi, mille leiate siit.


Liisa Pakosta blogi

30.04.2016 Diskrimineerimine rahvuse tunnusel
29.04.2016 “Kirjad lapsevanemale”
28.04.2016 Hea tööandja teejuht
27.04.2016 Töökius. Psühholoogiline eneseabi.
25.04.2016 “Puudega inimeste õigused töösuhtes”