Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

NB! KANTSELEI TÖÖTAB AJUTISELT UUTES RUUMIDES

NB! KANTSELEI TÖÖTAB AJUTISELT UUTES RUUMIDES JA EI OLE LIGIPÄÄSETAV AJAVAHEMIKUS 01.11.2016 – 23.12.2016. POSTIAADRESS JA MUUD KONTAKTANDMED ON SAMAD. TELEFONINUMBRITEST TÖÖTAB ÜLDTELEFON + 372 6269 059 JA VOLINIKU TELEFON +372 5026191. VABANDAME EBAMUGAVUSTE PÄRAST. KANTSELEI UUE AADRESSI ANNAME TEADA